Biltilhengar

Me har biltilhengara i alle variantar

GT Bil er forhandlar av biltilhengarar frå RESPO og VARIANT. Begge produsentar har eit breitt utval av tilhengarar i ulike variantar med mange moglegheiter for tilleggsutstyr.

Me skaffar deler og utfører reparasjon på alle typar biltilhengarar.

Ta kontakt med oss så finn me ein hengar som dekker dine behov.

respotilhenger.no
variant-tilhenger.no